سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی عظيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه صحنه (۲) / دكور (۱) / دستيار لباس (۱) / دستيار صحنه (۲) / دستيار صحنه و لباس (۱) / حمل و نقل (۱) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماه در جنگل (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  معصوم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۲ -  مهاجر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دكور   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   حمل و نقل   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.