سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی سبزواری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / مشاور كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۲ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تداركات  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   بازيگر   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب مكافات (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.