سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تداركات (۱) / حمل و نقل (۲) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيست (۱۳۸۷)
  ۲ -  كودك و فرشته (۱۳۸۷)
  ۳ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۴ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۵ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۶ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۲ -  ليلا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   حمل و نقل   صداگذار   صداگذاري و ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماه وش (۱۳۸۶)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.