سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسفنديار ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / مدير تداركات (۳) / گروه تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   مسئول لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۳ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   مسئول لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   مسئول لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آواي دريا (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   مسئول لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلباخته (۱۳۷۸)
  ۲ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۳ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   مسئول لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۲ -  مستاجر (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.