سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نادر قنبری

 

فيلم شناسی :   پشتيباني توليد (۱) / امور اداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / مدير تداركات (۴) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۴) فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  واهمه هاي حضور ( آينه ها ) (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آرايش غليظ (۱۳۹۲)
  ۲ -  يوسف پيامبر (۱۳۸۶)
  ۳ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)
  ۴ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   امور اداري   دستيار فيلمبردار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۴ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.