سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهريار كنعانی

 

فيلم شناسی :   امور مالي (۷) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   امور مالي   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فرزند چهارم (۱۳۹۱)
  ۲ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)
  ۳ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۴ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۵ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۶ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۷ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   امور مالي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.