سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گرگين گريگوريانس

نام اصلي: گرگين گريگوريان
 

فيلم شناسی :   تدوين (۱۳) / دستيار تدوين (۵) / آهنگساز (۱) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / ميكس (۱) / امور فني صدا (۴۵) / دستيار صداگذاري (۱) / سينكرون (۷) / افكت (۵) / لابراتوار (۱) / برش نگاتيو (۲۳) / چاپ (۱) / امور فني  (۵) فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. تدوين  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۲ -  علي كنكوري (۱۳۵۲)
  ۳ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۴ -  نقره داغ (۱۳۵۰)
  ۵ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۶ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۷ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۸ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۹ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. دستيار تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دادشاه (۱۳۶۲)
  ۲ -  رهايي (۱۳۶۱)
  ۳ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)
  ۴ -  در امتداد شب (۱۳۵۶)
  ۵ -  واسطه ها (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بي همتا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۴۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۴ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)
  ۵ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۶ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۷ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۸ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۹ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  افق (۱۳۶۷)
  ۱۱ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۱۳ -  تحفه ها (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۱۸ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)
  ۱۹ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)
  ۲۰ -  زنگها (۱۳۶۴)
  ۲۱ -  ماديان (۱۳۶۴)
  ۲۲ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)
  ۲۳ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۲۴ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)
  ۲۵ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۲۶ -  توجيه (۱۳۶۰)
  ۲۷ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۳۰ -  مأمور دو جانبه (۱۳۴۵)
  ۳۱ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۳۲ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)
  ۳۳ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۳۴ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۳۵ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۳۶ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۳۷ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۳۸ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۳۹ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۴۰ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۴۱ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۴۲ -  پنجه (۱۳۴۱)
  ۴۳ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۴۴ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۴۵ -  گل گمشده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. سينكرون  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۲ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۳ -  پاييزان (۱۳۶۶)
  ۴ -  گل مريم (۱۳۶۶)
  ۵ -  ماجراي يك دزد (۱۳۵۰)
  ۶ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۷ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. افكت  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۲ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۳ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۵ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هياهو (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۲۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)
  ۳ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۴ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۵ -  سوپراستار (۱۳۸۷)
  ۶ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۷ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۸ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۹ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  ماجراي يك دزد (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۱۴ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۱۵ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۱۷ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۱۸ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۱۹ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۲۰ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۲۱ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۲۲ -  پنجه (۱۳۴۱)
  ۲۳ -  گل گمشده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هياهو (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   آهنگساز   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينكرون   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   امور فني  
 1. امور فني  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۲ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۳ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)
  ۴ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۵ -  پنجه (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.