سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منيژه حكمت

 زندگينامه  

منيژه حكمت متولد 1341 اراك است. وي فعاليت سينمايي را سال 1372 به عنوان دستياري كارگردان فيلم «دلاوران كوچه دلگشا» به كارگرداني حسن هدايت آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / برنامه ريز (۷) / دستيار كارگردان (۴) / منشي صحنه (۳) / نويسنده (۳) / طرح اوليه داستان از (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱۱) / مدير توليد (۳) / سرمايه گذار (۲) / جانشين مدير توليد (۱) / طراح صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بندر بند (۱۳۹۹)
  ۲ -  جاده قديم (۱۳۹۶)
  ۳ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۴ -  زندان زنان (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۳ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۴ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۵ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۶ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۷ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۲ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۳ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۴ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۲ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)
  ۳ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بندر بند (۱۳۹۹)
  ۲ -  جاده قديم (۱۳۹۶)
  ۳ -  زندان زنان (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه زن (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه زن (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بندر بند (۱۳۹۹)
  ۲ -  جاده قديم (۱۳۹۶)
  ۳ -  خماري (۱۳۹۴)
  ۴ -  شكاف (۱۳۹۳)
  ۵ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۶ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)
  ۷ -  پوپك و مش ماشاالله (۱۳۸۸)
  ۸ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۹ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  زندان زنان (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مادرزن سلام (۱۳۸۵)
  ۲ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۳ -  شبيخون (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گراند سينما (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گراند سينما (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.