سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قدرت اله پديدار

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۴) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۲) / مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۲ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۳ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۳ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۴ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير صحنه  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۲ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.