سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن امجد

 

فيلم شناسی :   گروه توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۲ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.