سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

راسخ

 

فيلم شناسی :   ظهور (۱۴) / ظهور نگاتيو (۲) / كنترل  (۱) فيلم شناسی :   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. ظهور  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۴ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۵ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۶ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۷ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۸ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۹ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. ظهور نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. كنترل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.