سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فتاحی مقدم

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / چاپ (۱۴) / ظهور  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۲ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۳ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۴ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۵ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)
  ۶ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۷ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۸ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۹ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.