سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز بهمن آبادی

 

فيلم شناسی :   مدير صحنه (۱) / مجري دكور (۳) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه (۲) / دستيار صحنه و لباس  (۲) فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مجري دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳ -  هور در آتش (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۲ -  دلشدگان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.