سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرهوشنگ اصغری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار صحنه (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديگري (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۲ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.