سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد داوودی

 

فيلم شناسی :   مدير صحنه (۱) / مجري دكور (۲) / دكور (۳) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۲ -  افق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۳ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روزنه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.