سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبدالحميد قديريان

  تاريخ و محل تولد
نوزدهم مرداد ماه سال 1339
تهران

 زندگينامه  

عبدالحميد قديريان در سال 1339 در تهران متولد شد. او بنا به علاقه خود به نقاشي در سال 1357 وارد دانشكده هنرهاي زيبا شد و بدليل مسائل سياسي كشور، جنگ و انقلاب فرهنگي پس از ده سال در سال 1367 فارغ التحصيل گرديد. از سال 1360 به عنوان نقاش فعاليت حرفه اي خود را آغاز كرد و پس از آن در سال 1365 فعاليت سينمايي خود را بافيلم گذرگاه به عنوان گريمور شروع نمود. قديريان در سال 1366 با فيلم هراس در عرصه طراحي صحنه و لباس مشغول به كار شد و آثار متعددي را طراحي نمود او در طول فعاليت هنري خود موفق به اخذ جوايز متعددي از جشنواره هاي مختلف شد: ـ كانديد بهترين طراحي صحنه فيلم دايره سرخ در جشنواره سيماي 1382. ـ سيمرغ بلورين و ديپلم افتخار بخاطر طراحي دكور و لباس فيلم مريم مقدس (س) در نوزدهمين جشنواره فيلم فجر 1379. ـ تنديس حافظ جشن سينمايي دنياي تصوير بخاطر طراحي دكور و لباس فيلم ارتفاع پست 1381. ـ تنديس و ديپلم افتخار بخاطر طراحي لباس فيلم مريم مقدس (س) در چهارمين جشنواره سيما 1382.

 

فيلم شناسی :   مشاور كارگردان (۱) / مشاور هنري (۱) / طراح صحنه و لباس (۱۰) / مدير هنري (۳) / طراح صحنه (۶) / گروه صحنه (۱) / دكور (۲) / طراح دكور (۲) / ساخت دكور (۲) / طراح عروسك (۱) / طراح چهره پردازي (۲) / چهره پرداز (۴) / دستيار چهره پرداز (۱) / جلوه هاي ويژه (۲) / عنوان بندي (۲) / تيتراژ (۱) / با تشكر از (۲) / ساخت ماكت  (۳) فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)
  ۲ -  ارتفاع پست (۱۳۸۰)
  ۳ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۴ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۵ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۶ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۷ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۸ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۹ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. مدير هنري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آبادان يازده60 (۱۳۹۸)
  ۲ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)
  ۳ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. طراح صحنه  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۳ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۴ -  دايره سرخ (۱۳۷۴)
  ۵ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۶ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۲ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. طراح دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. ساخت دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. طراح عروسك  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. طراح چهره پردازي  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)
  ۲ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. چهره پرداز  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  قاصد (۱۳۶۶)
  ۲ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۳ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۴ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۲ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. عنوان بندي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مشاور كارگردان   مشاور هنري   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   گروه صحنه   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   طراح عروسك   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ   با تشكر از   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۲ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۳ -  افق (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.