سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدابراهيم اصغرزاده

 زندگينامه  

سيدابراهيم اصغرزاده متولد 1347 در مشهد. فوت: 23 بهمن 1381 به دليل سانحه ي هوايي. اصغرزاده در دانشگاه هنر در رشته ي تدوين نام نويسي كرد و موفق به اخذ درجه ي كارشناسي شد. نخستين بار در 1368 به عنوان بازيگر در فيلم مهاجر (ابراهيم حاتمي كيا) حضور يافت و پس از آن به عنوان منشي صحنه. دستيار كارگردان و برنامه ريز اكثر فيلم هاي حاتمي كيا با او همكاري داشت: وصل نيكان، از كرخه تا راين و خاكستر سبز (منشي صحنه). بوي پيراهن يوسف، برج مينو و روبان قرمز (هرسه به عنوان دستيار) و موج مرده (مجري طرح). او همچنين دستيار پرويز شيخ طادي در دفتري از آسمان و علي شاه حاتمي در پرنده ي آهنين بود. اصغر زاده در سال 1377 مستندهاي وقايع نگاري يك فيلمنامه ي ناتمام و سكوت طولاني را در فرانسه و در پاييز 1380. مستند هروله را در افغانستان ساخت. آخرين كار او در فيلم تلويزيوني كاغذهاي بي جواب درباره ي مادران شهدا بود كه قرار بود براي تكميل صداي فيلم به خرم آباد برود كه بر اثر سقوط هواپيماي توپولف 154 در ارتفاعات «سفيدكوه» درگذشت. اصغر زاده در زمستان 1377، مجموعه ي مستند سفر نفت را درباره ي سفر پرمخاطره ي نفت از پايانه هاي نفتي ايران به مناطق مختلف جهان ساخت كه حاتمي كيا مدير تصويربرداري آن بود. وي به خاطر ساخت مستند تكان دهنده ي نفس هاي ماندگار درباره ي قربانيان جنگ و نيز مستند سكوت طولاني جوايز متعددي دريافت كرده بود.

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۴) / مدير روابط عمومي (۱) / منشي صحنه (۳) / بازيگر (۲) / مجري طرح (۱) / طراح صحنه (۱) / دستيار صحنه (۱) / تيتراژ (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۳ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۴ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۳ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۴ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)
  ۲ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۳ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۲ -  مهاجر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   منشي صحنه   بازيگر   مجري طرح   طراح صحنه   دستيار صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)
  ۲ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.