سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد نوروزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار توليد (۱) / ناظر نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   ناظر نظامي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نجات يافتگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   ناظر نظامي  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   ناظر نظامي  
 1. ناظر نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.