سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر عبدلی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تداركات (۳) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زبان مادري (۱۳۸۹)
  ۲ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)
  ۳ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۲ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۳ -  همسر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۳ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۴ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۵ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.