سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی هاشمی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / حمل و نقل (۱) / مشاور فرهنگي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  زعفرانيه 14 تير (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سه بيگانه (۱۳۹۵)
  ۲ -  دوران عاشقي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  داره صبح ميشه (۱۳۹۳)
  ۲ -  دوران عاشقي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  داره صبح ميشه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۳ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   حمل و نقل   مشاور فرهنگي  
 1. مشاور فرهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.