سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی لك پوريان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دستيار صحنه (۱) / گويندگان عروسكي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   گويندگان عروسكي  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۲ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۳ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۴ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   گويندگان عروسكي  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   گويندگان عروسكي  
 1. گويندگان عروسكي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.