سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن شمسی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ (۱) / چهره پرداز (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه (۱) / تروكاژ (۱) / تيتراژ (۱) / تمهيدات  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه   تروكاژ   تيتراژ   تمهيدات  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه   تروكاژ   تيتراژ   تمهيدات  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه   تروكاژ   تيتراژ   تمهيدات  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه   تروكاژ   تيتراژ   تمهيدات  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه   تروكاژ   تيتراژ   تمهيدات  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه   تروكاژ   تيتراژ   تمهيدات  
 1. تمهيدات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.