سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی نيكمرام

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / لابراتوار (۴) / چاپ (۳) / ظهور (۶) / ظهور نگاتيو (۲) / ظهور پزتيو (۸) / سانسيتومتري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   سانسيتومتري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پيشتازان فتح (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   سانسيتومتري  
 1. لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۲ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۳ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۴ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   سانسيتومتري  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۲ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۳ -  شب دهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   سانسيتومتري  
 1. ظهور  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۳ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۴ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۵ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۶ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   سانسيتومتري  
 1. ظهور نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۲ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   سانسيتومتري  
 1. ظهور پزتيو  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۲ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۳ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۴ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۵ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۶ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۷ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۸ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.