سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلامرضا محبی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / لابراتوار (۴) / چاپ (۳) / ظهور (۱۱) / ظهور نگاتيو  (۱۴) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گاوخوني (۱۳۸۱)
  ۲ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۳ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۳ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۴ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۲ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۳ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۲ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۳ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۴ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۵ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۶ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۷ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۸ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۹ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۳ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۴ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۵ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۶ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۷ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۸ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۹ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  تنگنا (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۱۴ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.