سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل علم پور

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / برش نگاتيو (۱۷) / كنترل (۱) / با تشكر از (۱) / تمهيدات  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   كنترل   با تشكر از   تمهيدات  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   كنترل   با تشكر از   تمهيدات  
 1. برش نگاتيو  : (۱۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۳ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۴ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۵ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۶ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۷ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۸ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۹ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۱۴ -  تنگنا (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۱۶ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   كنترل   با تشكر از   تمهيدات  
 1. كنترل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   كنترل   با تشكر از   تمهيدات  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   كنترل   با تشكر از   تمهيدات  
 1. تمهيدات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.