سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منير برزگر

 

فيلم شناسی :   آرشيو صدا (۲) / مسئول آرشيو لباس (۱) / لابراتوار (۲) / برش نگاتيو  (۱۰) فيلم شناسی :   آرشيو صدا   مسئول آرشيو لباس   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. آرشيو صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۲ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   آرشيو صدا   مسئول آرشيو لباس   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. مسئول آرشيو لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   آرشيو صدا   مسئول آرشيو لباس   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. لابراتوار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۲ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   آرشيو صدا   مسئول آرشيو لباس   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۳ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۴ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۵ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۶ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۷ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۸ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۹ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.