سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی غفاری

 زندگينامه  

علي غفاري متولد 1346 تهران، داراي مدرك ديپلم الكترونيك است. وي فعاليت سينمايي را با همكاري در طراحي لباس فيلم «هراس» به كارگرداني شهريار بحراني آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۷) / مدير برنامه ريزي (۱) / نويسنده (۲) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / پرداخت نهايي (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تک تيرانداز (۱۳۹۹)
  ۲ -  ابوزينب (۱۳۹۳)
  ۳ -  استرداد (۱۳۹۰)
  ۴ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۵ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)
  ۲ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۳ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)
  ۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۳ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۴ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۲ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۳ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۴ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۵ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۶ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۷ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۲ -  ليلي با من است (۱۳۷۴)
  ۳ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   مسئول لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.