سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۷) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / نوازنده  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گميچي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گميچي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)
  ۲ -  آفريقا (۱۳۸۹)
  ۳ -  شكارچي شنبه (۱۳۸۸)
  ۴ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۵ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۶ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)
  ۷ -  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۲ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۳ -  آب و آتش (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.