سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مانفرد اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۹) / برنامه ريز (۲۵) / دستيار كارگردان (۱۸) / گروه كارگرداني (۲) / مدير برنامه ريزي (۳) / بازيگر (۱) / مجري دكور  (۱)



 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري دكور  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مسخره باز (۱۳۹۷)
  ۲ -  حكايت دريا (۱۳۹۵)
  ۳ -  آقاي الف (۱۳۹۱)
  ۴ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۵ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)
  ۶ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۷ -  اقليما (۱۳۸۵)
  ۸ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)
  ۹ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري دكور  
 1. برنامه ريز  : (۲۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  حكايت دريا (۱۳۹۵)
  ۲ -  من يك ايراني‌ام (۱۳۹۳)
  ۳ -  يحيي سكوت نكرد (۱۳۹۳)
  ۴ -  آقاي الف (۱۳۹۱)
  ۵ -  استرداد (۱۳۹۰)
  ۶ -  آقا يوسف (۱۳۸۹)
  ۷ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۸ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۹ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)
  ۱۰ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۱۱ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)
  ۱۲ -  اقليما (۱۳۸۵)
  ۱۳ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)
  ۱۴ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)
  ۱۵ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)
  ۱۶ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۱۷ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۱۸ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۹ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۲۱ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۲۲ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۲۴ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۲۵ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري دكور  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يحيي سكوت نكرد (۱۳۹۳)
  ۲ -  استرداد (۱۳۹۰)
  ۳ -  آقا يوسف (۱۳۸۹)
  ۴ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۵ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)
  ۶ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)
  ۷ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)
  ۸ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۹ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۱۸ -  تحفه هند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري دكور  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۲ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري دكور  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي همه چيز (۱۳۹۹)
  ۲ -  مسخره باز (۱۳۹۷)
  ۳ -  سياوش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري دكور  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري دكور  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.