سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرزانه پرنگی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۸) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   گروه صحنه و لباس  
 1. منشي صحنه  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۲ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۳ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۴ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۵ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)
  ۶ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۷ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۸ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  معادله (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.