سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد دورانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۱) / نورپرداز (۱) / نور (۴) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / دستيار نورپردازي (۱) / دستيار تداركات (۱) / امور فني صدا (۱) / گروه فني (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جنايت بي دقت (۱۳۹۸)
  ۲ -  كله سرخ (۱۳۹۵)
  ۳ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)
  ۴ -  باد ما را خواهد برد (۱۳۷۸)
  ۵ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  ويزا (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ليلا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۲ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۳ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۴ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۲ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۳ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)
  ۴ -  مدرسه اي كه باد برد (۱۳۷۶)
  ۵ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۶ -  گبه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۲ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۳ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۴ -  همسفر (۱۳۷۲)
  ۵ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۶ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۷ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۸ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۲ -  سرب (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.