سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد امانی زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / عكس (۱) / مدير تداركات (۴) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۲ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۳ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۴ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۵ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۶ -  ديوانه وار (۱۳۷۳)
  ۷ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۸ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شش و بش (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسير عشق (مسافر كربلا) (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۲ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۳ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۴ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۲ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۳ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۲ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۳ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۲ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۳ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۴ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.