سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حبيب الله بهمنی

  تاريخ و محل تولد
هشتم آبان ماه سال 1336
شيراز

 زندگينامه  

حبيب الله بهمني متولد 1336 شيراز، داراي مدرك كارداني ساختمان، كارشناسي سينما با گرايش كارگرداني و كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي از دانشگاه هنر است. وي با بازي در فيلم سينمايي «وصل نيكان» ساخته ابراهيم حاتمي كيا وارد دنياي حرفه اي سينما شد و در ادامه به فيلمنامه نويسي و كارگرداني سينما و تهيه كنندگي روي آورد. فعاليت مطبوعاتي، تدريس رشته سينما و همچنين مديريت گروه سينمايي دانشگاه سوره، بخش ديگري از فعاليت هاي وي به شمار مي آيد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۴) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۵) / تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار (۲) / تدوين (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيب و سلما (۱۳۸۹)
  ۲ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)
  ۳ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۴ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۵ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۶ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۳ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۴ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)
  ۲ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)
  ۳ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۴ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۵ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)
  ۲ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.