سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد پورستار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۶) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  صبح روز هفتم (۱۳۸۷)
  ۲ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۴ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۵ -  عصيان (۱۳۷۲)
  ۶ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۷ -  ارثيه (۱۳۶۷)
  ۸ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۹ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  ميلاد (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۱۳ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)
  ۱۴ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۱۵ -  كلاغ (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.