سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا سروی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۲) / بازيگر  (۲) فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عقاب صحرا (۱۳۹۱)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.