سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

طاهر امانی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۶) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۵) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۳) / گروه تداركات  (۳) فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خرها آدم نمي‌شوند (۱۳۹۷)
  ۲ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۳ -  ترنج (۱۳۹۱)
  ۴ -  خودزني (۱۳۹۰)
  ۵ -  هر شب تنهايي (۱۳۸۶)
  ۶ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۲ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۳ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۴ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۵ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  شيدا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۳ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۲ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۳ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.