سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی ربيعی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / گروه صحنه (۱) / دستيار صحنه (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نامزد آمريكايي من (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود دوم، يك لحظه رنگين كمان) (۱۳۸۲)
  ۲ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دوستان (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.