سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابوالفضل ژورك

نام اصلي: مهرداد ژورك

 زندگينامه  

مهرداد ژورك متولد 1334 در تهران مي باشد. وي برادر هادي و مهدي ژورك، صدابردار و صداگذار و خواهرزاده احمد قدكچيان، بازيگر. تحصيلات ناتمام رشته مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه پلي تكنيك تهران. آغاز كار صدا در سينما از حدود 1350 در استوديو «هاملت فيلم»

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / صدابردار (۳) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / دستيار صدابردار (۱) / افكت (۲) / گروه فني (۲) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۲ -  تماس (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تماس (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۳ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ديپلمات (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۲ -  تماس (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  طوبي (۱۳۶۷)
  ۲ -  غريبه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   افكت   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.