سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ (۱) / ظهور (۲۳) / ظهور نگاتيو (۴) / ظهور پزتيو (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  محكوم (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور زندگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   با تشكر از  
 1. ظهور  : (۲۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۴ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۵ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۶ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۷ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۸ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۹ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۱۴ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۱۵ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۱۶ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۲۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   با تشكر از  
 1. ظهور نگاتيو  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   با تشكر از  
 1. ظهور پزتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.