سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بخشی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / چاپ  (۱۷) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۲ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۳ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۴ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۵ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۶ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۷ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۸ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۹ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.