سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرامی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / لابراتوار (۳) / چاپ (۱) / ظهور (۱۴) / ظهور نگاتيو (۳) / كنترل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دادشاه (۱۳۶۲)
  ۲ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۳ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۴ -  هيولا (۱۳۵۵)
  ۵ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۶ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۷ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۸ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۹ -  تنگسير (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۳ -  شور زندگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. ظهور  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۲ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۳ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۴ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۵ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۶ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۷ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۸ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۹ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. ظهور نگاتيو  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۳ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   كنترل  
 1. كنترل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.