سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا رستگار

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه (۸) / جلوه هاي ويژه (۳۶) / انفجار (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   انفجار   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قناري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   انفجار   با تشكر از  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۲ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۳ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۴ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۵ -  ترور (۱۳۷۶)
  ۶ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۷ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۸ -  فاتح (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   انفجار   با تشكر از  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۳۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زخم زيتون (۱۳۸۳)
  ۲ -  بيست و يك اينچ (۱۳۸۲)
  ۳ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)
  ۴ -  قناري (۱۳۸۲)
  ۵ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۶ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۷ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۸ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۹ -  لژيون (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  قاعده بازي (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  سجده بر آب (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  فرار مرگبار (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۱۶ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۱۷ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۱۸ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۱۹ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۲۰ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۲۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۲۲ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۲۳ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۲۴ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۲۵ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۲۶ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)
  ۲۷ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۲۸ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۲۹ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۳۰ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۳۱ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۳۲ -  افق (۱۳۶۷)
  ۳۳ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۳۴ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۳۵ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۳۶ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   انفجار   با تشكر از  
 1. انفجار  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۲ -  روزنه (۱۳۶۷)
  ۳ -  قاصد (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   انفجار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.