سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر مقدس

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مجري طرح (۱) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۷) / مدير تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۲ -  اتانازي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)
  ۲ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۳ -  مادر پاييزي (۱۳۹۰)
  ۴ -  ايستگاه بهشت (۱۳۸۵)
  ۵ -  تردست (۱۳۸۳)
  ۶ -  ما همه خوبيم (۱۳۸۳)
  ۷ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.