سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد هاشمی

 زندگينامه  

بهزاد هاشمي متولد 1332 در كاشان است. وي پس از پايان تحصيلات متوسطه از سال 1350 فعاليت سينمايي را با فيلم «بوسه بر لبهاي خونين» به عنوان دستيار كارگردان آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۳) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۹) / جانشين مدير توليد (۲) / هماهنگي (۱) / هماهنگي توليد (۳) / پشتيباني توليد (۲) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نفس (۱۳۹۴)
  ۲ -  شيار 143 (۱۳۹۲)
  ۳ -  اشيا از آنچه در آينه مي‌بينيد به شما نزديکترند (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بهشت تبهکاران (۱۴۰۱)
  ۲ -  داش آكل (۱۳۹۶)
  ۳ -  برگ جان (۱۳۹۵)
  ۴ -  آبجي (۱۳۹۴)
  ۵ -  فصل نرگس (۱۳۹۴)
  ۶ -  نفس (۱۳۹۴)
  ۷ -  ارسال يك آگهي تسليت براي روزنامه (۱۳۹۲)
  ۸ -  شكارچي (۱۳۸۷)
  ۹ -  من و دبورا (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. هماهنگي توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۲ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۳ -  ساحره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۲ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  مرد باراني (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.