سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا قاسمی

 زندگينامه  

رضا قاسمي متولد 1329 است. وي فعاليت هنري را سال 1352 با همكاري در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / تهيه كننده (۱) / گروه صحنه (۲) / مسئول لباس (۲) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل (۳) / گروه مهتران  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۲ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۳ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۴ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۵ -  قاصد (۱۳۶۶)
  ۶ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۷ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. مسئول لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گنبد نور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نان و شعر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. حمل و نقل  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)
  ۲ -  محافظ (۱۳۸۶)
  ۳ -  اخراجيها (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه مهتران  
 1. گروه مهتران  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۲ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.