سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن اسفندياری

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / گروه فني (۵) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۲ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۳ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شراره (۱۳۷۸)
  ۲ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۴ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۵ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۶ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۷ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۸ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۴ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۵ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  مهاجر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.