سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين صابری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۶) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۶) / مشاور تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۲) / پشتيباني توليد (۱) / مدير صحنه (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۳ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۴ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۵ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۶ -  بايكوت (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۲ -  شكار شكارچي (۱۳۶۳)
  ۳ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فردا (۱۳۹۲)
  ۲ -  بي انتها (۱۳۸۹)
  ۳ -  پرنده باز (۱۳۸۹)
  ۴ -  چراغي در مه (۱۳۸۶)
  ۵ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۶ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گل چهره (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي در دوردست (۱۳۸۴)
  ۲ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار شكارچي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   پشتيباني توليد   مدير صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.