سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرخ طالشانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۳) / گروه فيلمبرداري (۲) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۶) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  برف (۱۳۹۲)
  ۲ -  چك (۱۳۹۰)
  ۳ -  آژانس ازدواج (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)
  ۲ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ زن (۱۳۸۷)
  ۲ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۳ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۴ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۵ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۲ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۳ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۵ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۶ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.