سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد مجيدی

  تاريخ و محل تولد
بيست و پنجم فروردين ماه سال 1338
تهران

 زندگينامه  

مجيد مجيدي متولد 1338 تهران است. وي فعاليت هنري خود را با بازي در نمايش هاي صحنه اي آغاز كرد و سپس به «حوزه انديشه و هنر اسلامي» پيوست و به بازي در نمايش و نويسندگي و كارگرداني فيلم كوتاه پرداخت. نويسندگي و كارگرداني فيلم كوتاه «انفجار» نخستين تجربه اوست،‌ كه با دوربين 16 م.م فيلمبرداري شد و فيلم «بدوك» اولين فيلم بلند در مقام كارگرداني مي باشد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / مشاور كارگردان (۴) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۱۲) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱۰) / تهيه كننده (۴) / كارگردان صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خورشيد (۱۳۹۸)
  ۲ -  آن سوي ابرها (۱۳۹۶)
  ۳ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۴ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۵ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۶ -  باران (۱۳۷۹)
  ۷ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۸ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۹ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اتاقک گلي (۱۴۰۱)
  ۲ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)
  ۳ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۴ -  تنگنا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خورشيد (۱۳۹۸)
  ۲ -  آن سوي ابرها (۱۳۹۶)
  ۳ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۴ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۵ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۶ -  باران (۱۳۷۹)
  ۷ -  روياي سبز (۱۳۷۸)
  ۸ -  غاز مهاجر (۱۳۷۸)
  ۹ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)
  ۲ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۳ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۴ -  قاصد (۱۳۶۶)
  ۵ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۶ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۷ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۸ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)
  ۹ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)
  ۱۰ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خورشيد (۱۳۹۸)
  ۲ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۳ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۴ -  باران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   كارگردان صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.