سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصوره شهبازی

 

فيلم شناسی :   دستيار تدوين (۱۲) / تنظيم موسيقي (۱) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / دستيار صدابردار (۱) / سينك صدا  (۱) فيلم شناسی :   دستيار تدوين   تنظيم موسيقي   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   سينك صدا  
 1. دستيار تدوين  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۲ -  آبي (۱۳۷۹)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۵ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۶ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۷ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۸ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۹ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   تنظيم موسيقي   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   سينك صدا  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   تنظيم موسيقي   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   سينك صدا  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   تنظيم موسيقي   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   سينك صدا  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تولدي ديگر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   تنظيم موسيقي   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   سينك صدا  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   تنظيم موسيقي   صداگذار   صداگذاري و ميكس   دستيار صدابردار   سينك صدا  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.